Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning,Bioinformatics and Expression Analysis of SlMYBL Gene in Tomato
LIU Xia;HU Zong-Li;ZHANG Yan-Jie;ZHU Ming-Ku;YIN Wen-Cheng;CHEN Guo-Ping*
Bulletin of Botanical Research . 2014, (5): 664 -670 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2014.05.013