Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Photosynthetic Characteristics of Sassafras tzumu under Cadmium Stress in Soil
Hong-Yi ZHAO, Jue-Lan GUAN, Xue-Yuan ZHANG, Qing LIANG, Jian ZHANG, Hong-Ling HU
Bulletin of Botanical Research . 2021, (4): 506 -513 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2021.04.005