Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Expression and Function of BoNR8 lncRNA in Cabbage under Cold Stress
YANG He, ZHANG Nan, LIU Zi-Guang, LIN Jian-Hui, SUN Shi-Chen, LIU Sheng-Yi, CEN Xi, WU Juan
Bulletin of Botanical Research . 2020, (3): 441 -446 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2020.03.016