Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Expression Analysis of the FaesAP2 B in Mutant Buckwheat with Long Pistil and Long Stamen
ZHANG Jiao, WANG Xuan, ZHANG Liang-Bo, LIU Zhi-Xiong
Bulletin of Botanical Research . 2020, (2): 266 -273 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2020.02.014