Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effects of Long-term Nitrogen Addition on Soil Enzymes in Larix gmelinii Plantation in Northeast China
MA Peng-Yu, ZHANG Hong-Guang, ZAN Peng, GU Wei-Ping, WEN Lu-Ning, ZHANG Zi-Jia, WENG Hai-Long, SUN Tao, MAO Zi-Jun
Bulletin of Botanical Research . 2019, (4): 598 -603 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.04.014