Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Stoichiometry Characteristics of Typical Halophytes in Luanhe Estuary Wetland
TAN Hai-Xia, JIN Zhao-Guang, SUN Fu-Qiang, PENG Hong-Li, YANG Zhuo, GENG Shi-Gang
Bulletin of Botanical Research . 2018, (6): 956 -960 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.06.020