Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effects of Different Light Intensities on the Growth and Photosynthesis of Symplocos tetragona Seedlings
SHU Wen-Jiang, CHAI Sheng-Feng, LI Zhao-Hai, FAN Jin-Shun, TANG Jian-Min, ZHU Shu-Fang, HE Zhi-Hong
Bulletin of Botanical Research . 2017, (4): 556 -562 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.04.011