Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Hydroxymethylation of Lignin from Ethanol Pulping
LU Qi1,2;MENG Yong-Bin1,2;XU Lei1,2;ZHANG Zi-Dong1,2;LIU Ying1,2;MENG Qing-Huan1,2;ZU Yuan-Gang1,2*
Bulletin of Botanical Research . 2016, (1): 151 -155 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.01.022