Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Enzymatic Hydrolysis Technology from Tala Fiber Residues
LU Qi;GAO Yue;XIANG Feng-Ying;NIE Si-Ming;ZHANG Ying;ZU Yuan-Gang
Bulletin of Botanical Research . 2015, (3): 476 -480 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2015.03.025