Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Developmental Anatomy of the Floral Nectaries in Calligonum ebi- nuricum
WANG Hong;WANG Xin;WANG Yong-Xing;YANG Bin-Yin;JIANG Yan-Cheng*
Bulletin of Botanical Research . 2010, (3): 262 -266 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2010.03.002