Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Antioxidant Activities of Crude Polyphenol Extracts from Leaves of Myrtus communis
FAN Xian-Li;WANG Gao;WANG Hong;FAN Jian-Zhi;SHEN Xiao-Hui*
Bulletin of Botanical Research . 2009, (3): 375 -379 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2009.03.023