Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Characteristics of Recombined Protein GST-OsCAT B Expressed in E.coli
LIU Da-Li;;LU Zhen-Qiang;*;ZHANG Ge-Yan;YU Ting-Ting;WANG Xu
Bulletin of Botanical Research . 2011, (6): 692 -695 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2011.06.009