Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and sequence analysis of gene encoding plasma aquaporin of Tamarix albiflonum
DONG Yu-Zhi;YANG Chuan-Ping;ZHANG Dao-Yuan;WANG Yu-Cheng
Bulletin of Botanical Research . 2006, (4): 475 -479 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2006.04.006