Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
The Development on Leaves’ Trichomes of Elaeagnus mollis Diels
CAO Zhi-Yong;WEI Xue-Zhi*;YANG Rui-Lin;LU Ying-Mei;LIU Zi-Wen
Bulletin of Botanical Research . 2008, (6): 663 -667 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2008.06.006