Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effect of Fruit-Expander on Cone Performance of Pinus sylvestris var . mongolica
Yujin XU, Xihe WANG, Pingyang LI, Yulei LI, Dexiao LI, Yunyang WU, Quan SUN, Lili GE, Xiyang ZHAO
Bulletin of Botanical Research . 2022, (5): 762 -771 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2022.05.007