Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Intraspecific Phenotypic Diversity in Begonia grandis
Yan-Ci LI, Nai-Feng FU, Jia-Zhi SUN, Yan XIAO, Jian-Guo CAO, Dai-Ke TIAN
Bulletin of Botanical Research . 2021, (5): 775 -788 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2021.05.016