Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
In vitro Propagation of Stem Axillary Buds of Three Species of Taxus Using Tissue Culture
Jiao JIAO, Jing LIU, Yu-Jie FU, Xin WANG, Qing-Yan GAI, Yao LU, Xiao-Jie XU, Zi-Ying WANG
Bulletin of Botanical Research . 2021, (5): 721 -728 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2021.05.010