Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cultivar Fingerprinting in Radish( Raphanus sativus) with SRAP and AFLP Marker
ZHAO Li-Ping;LIU Li-Wang;*;GONG Yi-Qin;WANG Ming-Xia;YU Fan-Min;WANG Long-Zhi
Bulletin of Botanical Research . 2007, (6): 687 -693 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2007.06.009