Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Preliminary Selection of Potential DNA Barcodes for Rubus
WU Wei-Feng, SHEN Xi-Long, CHEN Zhe, YANG Ding-Yuan, LI Yong-Xia, WANG Yao, ZHANG Qun-Ying
Bulletin of Botanical Research . 2020, (2): 301 -307 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2020.02.018