Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Evaluation of Photosynthetic Characteristics and Growth Traits in Teak( Tectona grandis L.f) Clones
LIU Bing-Yu, HUANG Gui-Hua, LIANG Kun-Nan, WANG Xi-Yang, CHEN Tian-Yu, ZHOU Zai-Zhi, YANG Guang
Bulletin of Botanical Research . 2020, (2): 209 -216 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2020.02.007