Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Correlation and Path Analysis on Growth Traits and Biomass of Pinus yunnanensis Seedlings
CAI Nian-Hui, WANG Da-Wei, HUANG Wen-Xue, WU Jun-Wen, WANG Jun-Min, CHEN Shi, XU Yu-Lan, DUAN An-An
Bulletin of Botanical Research . 2019, (6): 853 -862 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.06.007