Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Population Structure and Dynamics of Original Abies faxoniana Rehd— Rhododendron simsii Planch in High-mountain Timberline of Southern Gansu Province
WANG Fei, HUO Huai-Cheng, ZHAO Yang, CAO Xiu-Wen, LIU Jin-Qian, YANG Yong-Hong, ZHANG Tao, QI Hao, WANG Ruo-Jian
Bulletin of Botanical Research . 2019, (5): 664 -672 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.05.004