Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Bioinformatics Analysis 4 CL3/4 CL5 Gene of Populus alba× P.glandulosa
SUN Xiao-Sha, WANG Sui, ZHAO Xi-Yang, QU Guan-Zheng
Bulletin of Botanical Research . 2019, (4): 547 -556 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.04.009