Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Characteristic Analysis of Microsatellites in the Transcriptome of Phyllanthus emblica,an Important Edible and Medicinal Plant
LIU Xiong-Fang, LI Tai-Qiang, ZHANG Xu, LI Zheng-Hong, WAN You-Ming, AN Jing, LIU Xiu-Xian, MA Hong
Bulletin of Botanical Research . 2019, (2): 294 -302 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.02.016