Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Growth and Fruiting Characters of Different Pinus koraiensis Stands
SUI Li-Long, WANG Fang, ZHAO Quan-Hu, WANG Tai-Kun, JIANG Xin, WANG Jun, LU Zhi-Min, YANG Yu-Chun
Bulletin of Botanical Research . 2018, (6): 886 -893 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.06.012