Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Meta-analysis Identify Candidate Genes for Cold Stress Response in Arabidopsis
DUAN Ben-Yao, ZHANG Xue-Jie, FAN Shou-Jin, ZHANG Luo-Yan
Bulletin of Botanical Research . 2018, (2): 306 -315 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2018.02.020