Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Complete Sequence Analysis of Chloroplast Genome of Salvia japonica
HE Yi-Han, HAN Li-Min, LIU Yu-Ping, TIAN Na, SU Xu, WANG Zhe-Zhi
Bulletin of Botanical Research . 2017, (4): 572 -578 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.04.013