Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Screening and Variation Analysis of Soil Organic Nitrogen Efficient in Different Beta vulgaris Genotypes
WANG Qiu-Hong, GUO Ya-Ning, HU Xiao-Hang, WANG Xiao-Chun, DENG Yan-Hong, ZHOU Jian-Chao
Bulletin of Botanical Research . 2017, (4): 563 -571 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.04.012