Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effects of Shading on Anatomical Structure and Photosynthetic Characteristics of Ribes nigrum L. Leaves
LI Xin-Yan, TENG Zhi-Yuan, XU Qi-Jiang, ZHANG Hui-Hui, ZHENG Bao-Jiang
Bulletin of Botanical Research . 2017, (4): 521 -528 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.04.006