Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Floral Morphology and Development of Female and Male Gametophyte of Bambusa intermedia Hsueh et Yi
WANG Yu-Jun, LUO Jian, CHEN Nan-Nan, LIN Shu-Yan, DING Yu-Long, WANG Shu-Guang
Bulletin of Botanical Research . 2017, (4): 492 -498 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.04.002