Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Expression Analysis of ThPP2 C Gene from Tamarix hispida
WANG Pei-Long, LIU Zhong-Yuan, ZHANG Teng-Qian, TANG Fei-Fei, QU Guan-Zheng, GAO Cai-Qiu
Bulletin of Botanical Research . 2017, (3): 395 -401 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.03.010