Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Rooting Impact Factors of Callicarpa nudiflora Softwood Cuttings
LIU Shi-Chao, ZHOU Zai-Zhi, ZHANG Jin-Hao, LIANG Kun-Nan, MA Hua-Ming, HUANG Gui-Hua
Bulletin of Botanical Research . 2016, (5): 739 -746 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.05.015