Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Water Use Efficiency of Pinus sylvestris, Pinus tabulaeformis, Quercus mongolica and Their Response Differences to Environmental Factors
LI Jing-Hao, LI Hui, WEI Ya-Wei, ZHANG Song-Zhu, ZHU Wen-Xu, DENG Ji-Feng, SONG Yi-Xuan, ZHOU Yong-Bin
Bulletin of Botanical Research . 2016, (4): 581 -587 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.04.014