Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Side-hain Modification of Aliphatic Glucosenolates by Peptide Methionin S Reductase PMSR2 in Arabidopsis
WANG Chuan-Qi;ZHANG Xian-He;WANG Hong-Bo;YU Xin-Xin;LI Jing*
Bulletin of Botanical Research . 2014, (2): 226 -231 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2014.02.014