Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effect of shading on growth characteristics and biomass distribution of Liriope spicata(Thunb.)Lour.
WANG Xiao-Ling;SHI Lei;SUN Ji-Xiong;ZHANG Jin-Zheng;LIU Li-An;LU Ren-Qiang;JIANG Chuang-Dao
Bulletin of Botanical Research . 2006, (2): 225 -228 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2006.02.022