Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
POLLEN MORPHOLOGY OF THE GENUS VIOLA IN CHINA
Sun Kun, Wang Yi, Wang Xiao-dong, Peng Bo-yi, Wang Ching-rui
Bulletin of Botanical Research . 1994, (1): 81 -87 .