Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Functional Analysis of Actin Gene from Senecio scandens Buch.-Ham.ex D.Do Based on Its Bioinformatics
ZHANG Zhen;PING Jun-Jiao;CAI Zhen-Feng;TANG Xian-Chun;QIAN Gang*
Bulletin of Botanical Research . 2012, (5): 591 -595 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2012.05.015