Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Characteristics of Osmunda vachellii Communities and Species Diversity from Mount Maluanshan in Shenzhen
SUN Yan-Jun;Mo Xian-Hua;XU Xiao-Hui;DING Ming-Yan;Liao Wen-Bo*;YE Chang-Jing
Bulletin of Botanical Research . 2011, (1): 67 -72 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2011.01.012