Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Optional Protein Extracting Methods of Poplar Leaves for Two-dimensional Gel Electrophoresis
YAN Dong, LIU Dian-Kun, SI Dong-Jing, ZHENG Mi, ZHAO Xi-Yang, QU Guan-Zheng, LI Ying
Bulletin of Botanical Research . 2016, (3): 469 -475 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.03.022