Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Lectotypifications of Sixteen Names in Dicotyledon
LIN Yun1;LIU Wen-Qun1;WU Hui-Bing1;SUN Miao2;SUN Qian2;YANG Zhi-Rong2;LIN Qi2*
Bulletin of Botanical Research . 2015, (6): 807 -811 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2015.06.003