Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Variation Analysis of Growth Traits of Transgenic Populus simonii× P.nigra Clones Carrying TaLEA Gene
LIU Dian-Kun1;LIU Meng-Ran1;LI Zhi-Xin1;WANG Guang-Yu2;LI Ying1;ZHENG Mi1;LIU Gui-Feng1;ZHAO Xi-Yang1*
Bulletin of Botanical Research . 2015, (4): 540 -546 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2015.04.011