Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Expression Analysis of a Transcription Factor SlYABBY5 in Solanum lycopersicum
WANG Su-Su1;CHEN Guo-Ping1;ZHANG Yan-Jie1;YIN Wen-Cheng1;ZHU Ming-Ku1; ZHANG Jian-Ling1;TANG Qu-Lin2;HU Zong-Li1*
Bulletin of Botanical Research . 2015, (2): 240 -249 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2015.02.012