Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Variation in Intergenerational Contents of Alkaloids of Catharanthus roseus by Space Mutation
YU Jing-Hua;JIA Xue-Ying;ZHANG Xue-Ke;TANG Zhong-Hua;YUAN Shu-Sheng;ZU Yuan-Gang*
Bulletin of Botanical Research . 2010, (5): 617 -622 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2010.05.017