Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Analysis sample preparation of luteolin and quercetin from Eupatorium odoratum L.
HOU Chun-Lian;FU Yu-Jie;ZU Yuan-Gang*;YANG Feng-Jian;ZHAO Wen-Hao
Bulletin of Botanical Research . 2006, (3): 374 -376 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2006.03.025