Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effect of Different Soil Conditions on The Growth and Artemisinin Content of Artemisia annua L. Seedlings
WANG Man-Lian;WEI Xiao*;JIANG Yun-Sheng;WEI Ji-Qing;CHAI Sheng-Feng;Qi Xiao-Xue
Bulletin of Botanical Research . 2010, (4): 424 -427 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2010.04.008