Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Molecular Authentication Methods for Evodia rutaecarpa(Juss.) Benth Based on ITS Region and AFLP
HUANG Hai;LIU Yang;RAN Gui-Ping;HE Shun-Zhi;HUANG Yun-Zhu;XU Wen-Fen;WANG Liang-Hong
Bulletin of Botanical Research . 2010, (3): 273 -277 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2010.03.004