Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Expression Analysis of Gibberelin 20 Oxidase Gene from Camellia lipoensis Chang et Xu
XIAO Zheng;LI Ji-Yuan*;FAN Zheng-Qi;YIN Heng-Fu
Bulletin of Botanical Research . 2014, (5): 678 -686 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2014.05.015