Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Preliminary Study on Anther Culture of Erigeron breviscapus
ZHANG Zhi-Hui;ZHAO Zhen-Ling;YANG Wei-Ze;ZHANG Jin-Yu;YANG Mei-Quan;JIN Hang*
Bulletin of Botanical Research . 2009, (4): 509 -512 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2009.04.022