Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
A New Species of Mussaenda from Mountain Emei,Sichuan
ZHU Zheng-Yin;ZHU Shi-Jie
Bulletin of Botanical Research . 2008, (3): 257 -258 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2008.03.001