Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Cloning and Characterization of Beclin1-ike Gene in Eupatorium odoratum L. buds
QI Chang-Qing;LIU Ying;WANG Li;LI Si-Bin;WANG Min;JANG Yang;ZU Yuan-Gang*
Bulletin of Botanical Research . 2008, (1): 67 -72 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2008.01.015